Princip rada sinhronog točka

Princip radasinhroni točak

Sinhroni točaksastoji se od prstenastog remena sa jednako udaljenim zupcima na unutrašnjoj perifernoj površini i remenice sa odgovarajućim zupcima. Tokom rada, zupci remena se spajaju sa prorezima za zupce remenice kako bi prenijeli kretanje i snagu. Sinhroni točak je novi remenski pogon koji integriše prednosti remenskog pogona, lančanog pogona i zupčanika.

TelE-mail